Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyjazdy na studia

{Strona w przebudowie} zawarte informacje mogą być nieaktualne.

Najbliższa rekrutacja dopiero w nowym roku kalendarzowym 2020, w okolicach marca, na rok 2020/2021 semestr zimowy i letni. Prosimy śledzić informacje na naszej stronie. Poniższe pliki są tylko poglądowe.

Lista uczelni rekrutacja dodatkowa

Lista Uczelni

Dokumenty i terminy

Zasady ogólne i finansowe

Do rekrutacji student/ka powinni dostarczyć:

 1. Wniosek
 2. Zgoda dziekana
 3. Zaświadczenie o średniej z dziekanatu
 4. Potwierdzenie znajomości języka z szkoły językowej
 5. Portfolio na płycie CD, CV, list motywacyjny

Po zakwalifikowaniu w obu uczelniach (naszej i partnera):

 1. Learning agreement
 2. Kartę EKUZ, dodatkowe ubezpieczenie na daty pobytu i podróży, numer konta w formacie IBAN, nazwę banku i kod SWIFT.
 3. Uzupełnić test językowy przed mobilnością
 4. Potwierdzenie przyjazdu do uczelni partnera
 5. Zmiany do Learning Agreement
 6. Potwierdzenie pobytu
 7. Wykaz ocen

Każdy student/ka otrzymają potwierdzenie uznania mobilności.