Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
09.08.2023

Wyjazdy na studia w ramach Erasmus+. Jaką szkołę partnerską wybrać?

Wyjazdy na studia w ramach Erasmus+. Jaką szkołę partnerską wybrać?

To pytanie często zadawane zespołowi Sekcji ds. Programu Erasmus+. Chętnie pomagamy, natomiast mamy ograniczone możliwości rozeznania. Potrafimy odpowiedzieć tylko częściowo, bardziej ze strony obserwacji, z których szkół wracają zadowoleni studenci.

Do których szkół można się dostać bez większego problemu, tj. czy szkoła przyjmuje naszych studentów. Czy jeśli szkoła odrzuca studentów, może wskazuje to na konkurencję i ogólną liczbę zgłoszeń z krajów programu. Jednak wiodącą rolę w wyborze szkoły powinno stanowić własne rozeznanie studentów oraz rozmowa z  Koordynatorami Wydziałowymi.

Ale na początek krótko o tym, jak wygląda sam proces rekrutacji w ASP w Warszawie.

Najpierw ogłaszamy rekrutację, tj. terminy składania wniosków i listę szkół, do których jest podany limit nominacji. Nominacja to zgłoszenie chęci przyjazdu danego studenta do szkoły partnerskiej. Jeśli limit wynosi „2”, to oznacza, że z naszej Akademii nie możemy zgłosić więcej, niż dwóch studentów.

Co się dzieje, jak chętnych jest więcej? Po zakończonym pierwszym etapie rekrutacji, tj. Waszych zgłoszeniach (w systemie Akademus – wypełnienie pól wniosku, dodanie załączników – w tym najważniejszego, czyli portfolio), zbierają się koordynatorzy wydziałowi i decydują o tym, kto będzie nominowany.

Oprócz jakości portfolio kierują się przy podjęciu decyzji również profilem szkoły, swoją wiedzą o programie szkoły i wcześniejszej z nią współpracy. Jeśli w ramach naszej rekrutacji studenci mogliby podać tylko jedną szkołę – jak dzieje się w niektórych uczelniach w Polsce, dla wielu z nich na tym etapie rekrutacja zakończyłaby się.

Dlatego też dajemy możliwość podania trzech szkół z ustaleniem priorytetu. Np. chętnych jest dziesięć osób na wyjazd do danej szkoły, a mogą być zgłoszone tylko dwie – następuje wybór tych dwóch, pozostałe będą rozpatrywane pod kątem swojego drugiego, a potem trzeciego wyboru. To jest etap, gdy już część z Was przeżywa pierwsze rozczarowanie, dlatego zawsze doradzamy przemyślane pod każdym kątem podanie szkół pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

Jeśli chcecie jechać tylko do jednej szkoły i liczycie się z tym, że rekrutacja nie zakończy się sukcesem – podajcie tylko jedną szkołę, jeśli natomiast macie pomysł na dwie lub trzy szkoły – zwiększacie swoje szanse, ale też ustalcie ten wybór solidnie, zgodnie z Waszymi preferencjami i strategią.

Kolejnym etapem po wyłonieniu studentów do nominowania, zadaniem pracowników Sekcji ds. Programu Erasmus+ jest wysłanie nominacji do szkoły partnerskiej zgodnie z instrukcją tej instytucji.

Uwaga!!! Tu bardzo trzeba pilnować terminów. Zarówno my pod kątem nominowania studentów, jak i studenci w ramach aplikowania do szkoły. Nasza nominacja to otwarcie Wam drogi do aplikowania. To potwierdzenie, że jesteście naszymi studentami, przeszliście rekrutację wewnętrzną i macie zielone światło do składania dokumentów.

Często termin nominacji i aplikacji jest dość krótki, zatem do Was należy pilnowanie terminu aplikowania (dostarczenia do szkoły partnerskiej wymaganych dokumentów, najczęściej wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wysłanie portfolio, podanie innych wymaganych przez szkołę partnerską dokumentów – np. wyciągu ocen, czyli Transcript of Records).

Rzadziej zdarza się tak, że to student najpierw aplikuje, a my potwierdzamy tę aplikację jako uprawnioną (bez uprzedniej nominacji). Tu ważna rola studentów – dokładnie przestudiować informacje podane przez szkołę partnerską na stronie internetowej. Zalecamy zrobienie tego nawet przed rekrutacją, ponieważ to daje pogląd na to, co będzie trzeba zrobić w dość krótkim czasie – szczególnie w przypadku rekrutacji podstawowej na semestr zimowy i dodatkowej na semestr letni.

Po wysłaniu swojej aplikacji należy oczekiwać na odpowiedź od szkoły partnerskiej. Zwykle następuje to w okresie do pięciu tygodni po upływie terminu aplikowania. Niestety, nie wszyscy dostają się do wybranej szkoły i wtedy niemożliwy jest już wyjazd na wybrany semestr – chociażby ze względu na zakończenie terminów nominacji i aplikacji. Możliwe jest natomiast branie udziału w rekrutacji dodatkowej lub podstawowej w kolejnym terminie.

Podsumowując, trzeba pamiętać – rekrutacja jest dwuetapowa. Pierwszy etap to wybór studentów w naszej szkole, drugi etap to wybór studentów zgłoszonych z wielu szkół do wybranej szkoły partnerskiej. Na obu etapach można spotkać się z niepowodzeniem.

A teraz krótkie statystki. Gdzie głównie chcą aplikować studenci, jakie szkoły są najpopularniejsze?

Dane prezentowane poniżej pochodzą z wszystkich złożonych wniosków w rekrutacjach podstawowych 2020/21 i 2021/22 oraz rekrutacji dodatkowej 2020/21.


The Hague Royal Academy of Arts jest zdecydowanie najpopularniejszą szkołą wśród studentów. Zarówno jako szkoła pierwszego wyboru jak i dalszych wyborów. Jak przedstawia się statystyka faktycznych wyjazdów do tej szkoły? Z osób nominowanych wyjechała tylko jedna osoba.

Na drugim miejscu jako szkoła pierwszego wyboru jest The College of Fine Arts (UdK) w Berlinie. Niestety, nikt w analizowanym czasie nie wyjechał do tej szkoły, lecz pełne statystyki będą znane pod koniec semestru zimowego 2021/22, ponieważ nominacje z rekrutacji podstawowej dotyczą semestru letniego.

Natomiast obserwujemy znacznie lepsze statystyki wyjazdowe do innych szkół w Niemczech. Szkoły z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Francji często odpowiadają pozytywnie na aplikacje naszych studentów.

Na liście dostępnych szkół znajduje się ich ponad sto trzydzieści. Natomiast nasi studenci w ostatnich latach umieszczali na swoich listach preferencji siedemdziesiąt osiem z nich, czyli ponad połowę. Obecnie jesteśmy w okresie odnawiania umów na kolejne lata, zatem lista może się nieznacznie zmienić.

W każdym przypadku warto pytać koordynatorów, studentów oraz nasz zespół o informacje dotyczące szkół.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do aplikowania w kolejnych naborach.

Lista najczęstszych pytań dot. rekrutacji na wyjazd na studia

 1. Czy mogę modyfikować portfolio po przejściu rekrutacji wewnętrznej w ASP?
  Tak, można modyfikować portfolio po przejściu rekrutacji. To student decyduje o końcowej zawartości portfolio. Czasem między złożeniem portfolio w rekrutacji wewnętrznej (wiosna) a aplikacją do szkoły partnerskiej (jesień w przypadku wyjazdu na semestr letni) jest przerwa kilkumiesięczna, zatem dochodzą do portfolio prace z kolejnego semestru.
 2. Skąd wziąć Transcript of Records w języku angielskim?
  ToR można otrzymać w dziekanacie. To wydruk waszych ocen z całego przebiegu studiów. Prosimy robić to odpowiednio wcześniej, a nie w ostatnich dniach aplikowania. Proszę pamiętać, że na wydanie wszystkich zaświadczeń mamy 7 dni.
 3. Jakie są terminy aplikowania do szkoły partnerskiej?
  Prosimy o uważną lekturę strony szkoły partnerskiej. To studenci muszą pilnować tych terminów.
 4. Czy mogę zadawać pytania szkole partnerskiej przed rekrutacją?
  Zawsze można zadawać pytania, co może pomóc w podjęciu decyzji.
 5. Czy lista szkół partnerskich to lista zamknięta? Co jeśli chcę aplikować do szkoły, której nie ma na liście?
  Publikowana lista zawiera wszystkie szkoły, z którymi mamy podpisane umowy. Jeśli nie mamy podpisanej umowy, nie można zrealizować wyjazdu. Jeśli dany wydział zgłosi zainteresowanie nawiązania współpracy z nową szkołą, chętnie w tym pomagamy.
 6. Czy mogę aplikować do danej szkoły, jeśli na liście nie jest wskazany mój kierunek studiów?
  Dokładne warunki są zamieszczone w umowie, którą posiada Sekcja ds. Programu Erasmus+. Należy do nas zadzwonić i dopytać się. Również można zadać pytanie szkole partnerskiej.
 7. Szkoły niemieckie i wysyłanie dokumentów pocztą – czy zostanie zwrócone moje portfolio?
  Niewielka liczba szkół wciąż prosi o wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną. Dokumenty te nie są potem zwracane