Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

KA 107 Kraje partnerskie (reszta świata)

W programie Erasmus+ wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje lub organizacje będące krajami programu czyli
natomiast partnerami naszych działań mogą być instytucje i organizacje spoza wymienionych obszarów tj.
Z racji, że mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, złożyliśmy odrębny wniosek. Tym sposobem, obecnie mamy dwie czynne umowy z uczelniami z Izraela: Bezalel Academy of Arts and Design oraz Holon Institute of Technology, które pozostają naszymi partnerami. Rezultaty naszych projektów można sprawdzić w odpowiedniej zakładce.