Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyjazdy w celu poprowadzenia zajęć dydaktycznych

Zasady wyjazdów dydaktycznych
Lista uczelni

Pracownik powinien dostarczyć:

  1. Zgłoszenie na wyjazd
  2. Invitation Letter z uczelni partnerskiej z wyszczególnieniem dat pobytu + Porozumienie o programie nauczania podpisane przez wszystkie trzy strony
  3. Kartę EKUZ, ubezpieczenie podróżnicze na daty pobytu i podróży, numer konta, adres.
  4. Po odbyciu mobilności pracownik zobowiązany jest przedstawić  Potwierdzenie pobytu we wskazanych datach z wyszczególnieniem ilości godzin dydaktycznych oraz złożyć raport internetowy z systemu Erasmus+.

Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma potwierdzenie uznania mobilności