Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Erasmus+

W Programie Erasmus+ wprowadzono nowe narzędzie: OLS – Online Linguistic Support umożliwiające wsparcie językowe uczestników mobilności (przy wyjazdach trwających min. 2 miesiące).

Od 1 stycznia 2015 studenci zobowiązani są do wykonania testu językowego on-line przed rozpoczęciem i na zakończenie mobilności (wynik nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu), jeśli językiem wykładowym/pracy podczas mobilności  jest: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, niderlandzki.

Studenci mają ponadto możliwość uczestniczenia w kursie językowym on-line podczas trwania stypendium. Kurs ten jest rekomendowany dla studentów, którzy w teście językowym otrzymali wynik B1 bądź poniżej. Oferta dostępna jest dla języków: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, niderlandzki.

W przypadku wyniku na poziomie B2 bądź powyżej student może skorzystać z kursu języka kraju wyjazdu (jeśli jest inny niż język wykładowy/pracy) w ramach dostępnej oferty.

Więcej informacji o narzędziu OLS i wsparciu językowym:

OLS promotion package

OLS FAQ

Wydarzenia

Więcej

l>