Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Uznanie wyników w ramach Programu Erasmus+

Wytyczne w  sprawie uznawania wyników studiów odbytych w uczelniach Partnerskich w ramach Programu Erasmus+ 

 

§37 Regulaminu Studiów ASP w Warszawie

  1. Studentom realizującym część studiów danego poziomu w szkołach partnerskich w ramach wymiany zagranicznej realizowanej za zgodą ASP w Warszawie i uzyskujący w nich oceny w skali literowej, celem właściwego określenia średniej ocen, uzyskane noty przelicza się na skalę ocen stosowaną w ASP w Warszawie w następujący sposób:
A co stanowi 5 + celujący do średniej 5,35
B co stanowi 5 bardzo dobry do średniej 5,0
C co stanowi 4 dobry do średniej 4,0
D co stanowi 3 dostateczny do średniej 3,0
E co stanowi 3 – dostateczny minus do średniej 2,65
FX co stanowi 2 niedostateczny do średniej 2,0
F co stanowi 0 nieklasyfikowany do średniej 0
  pass   zaliczenie nie liczone do średniej    

 

  1. W przypadku braku możliwości zastosowania procedury, o której mowa w ust. 1, oceny uzyskane w szkołach partnerskich przelicza się na skalę ocen stosowaną w ASP w Warszawie na zasadach określonych przez Dziekana właściwego Wydziału.