Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
W roku akademickim 2022/23 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie rozpoczęła realizację działań w ramach Blended Intensive Programme (BIP) w Programie Erasmus+, zarówno jako gospodarz, jak i uczestnik działań koordynowanych przez uczelnie partnerskie.

BIP „Alphabet”

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie Michała Chojeckiego, pedagoga Wydziału Grafiki, podsumowujące BIP „Alphabet” realizowany i koordynowany przez Wydział Grafiki ASP:

W dniach 20.03.2023 – 21.04.2023 odbył się zorganizowany przez pracowników Wydziału Grafiki ASP w Warszawie międzynarodowy projekt artystyczny „Alphabet”. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach Blended Intensive Programem (BIP) finansowanego ze środków programu Erasmus+. Udział wzięło w nim 50 osób studenckich i profesorskich, reprezentujących 4 ośrodki akademickie:

  • KABK Royal Academy of Arts, The Hague (Holandia)
  • Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe (Niemcy)
  • ECAL École Cantonale d’Art de Lausanne (Szwajcaria)
  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska)

Ideą projektu było stworzenie interdyscyplinarnej platformy działań na styku sztuk pięknych i projektowania, która stałaby się przyczynkiem do współpracy artystek i artystów o różnych doświadczeniach, pochodzących z różnych krajów oraz reprezentujących różne modele pracy twórczej.

Punktem wyjścia do działań stała się lektura tekstu duńskiej poetki Inger Christensen pod tytułem „Alphabet”. Jest to niezwykle intrygujący tom poetycki, skonstruowany na szkielecie konceptu matematycznego, dotykający fundamentalnych spraw związanych z egzystencją, ekologią i zagładą.

Pierwsza część projektu, odbywająca się online, poświęcona była badaniu artystycznemu tekstu źródłowego w celu merytorycznego przygotowania do stacjonarnej części projektu. Zajęciom online przewodziła prof. Alice Twemlow z KABK w Hadze. Przez 6 dni odbyło się wprowadzenie do metod badań artystycznych, ćwiczenia i zadania tematyczne, konsultacje indywidualne oraz prezentacje grupowe.

Finalna część projektu odbyła się w Warszawie, w dniach 17-21.04.2023. Był to niezwykle intensywny tydzień, w którym grupa po raz pierwszy spotkała się fizycznie w jednym miejscu. Czas ten poświęcony kreatywnej finalizacji procesu rozpoczętego online, stał się również momentem konfrontacji własnych metod pracy, idei i umiejętności z działalnością innych osób studenckich. Co jednak najważniejsze, rezultaty zarówno indywidualne, jak i grupowe, zaprezentowane na wystawie końcowej, okazały się być doskonałym potwierdzeniem tezy o wymiernej wartości takich działań jak BIP.

Za kwintesencję projektu uznać można interdyscyplinarną współpracę z pedagogami gościnnymi: prof. Ewoud van Rijn poprowadził zajęcia z alternatywnych technik sitodruku, prof. Moritz Schottmüller oraz Calvin Kadufia animowali działania z pogranicza performatyki i projektowania, a prof. Alex Balgiu prowadził działania skupione na typografii i poezji konkretnej. Dopełnieniem części dydaktycznej był udział kadry warszawskiej ASP, którą reprezentowali Ola Kot, Mateusz Dąbrowski i Michał Chojecki, odpowiedzialni również za zorganizowanie całego projektu.

Dzięki zaangażowaniu partnerów zewnętrznych projekt „Alphabet” wykraczał poza mury Akademii i miał charakter ogólnomiejski. Bazę działań stanowiła Galeria Prześwit na ul. Freta, gdzie również odbył się wernisaż podsumowujący projekt. Część działań zrealizowanych została w partnerstwie z Pracownią Wschodnią i Oficyną Peryferie. Odbyły się również wizyty studyjne, m.in. w Kwiaciarni Grafiki czy Stowarzyszeniu Otwarty Jazdów.

Dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zorganizowanie kompleksowego, dużego projektu pt. „Alphabet” uznać można za ważny krok w budowaniu sieci partnerstwa z najważniejszymi uczelniami w Europie. Działania tego typu przyczyniają się do wzmocnienia obrazu naszej Akademii jako jednostki nowoczesnej i aktywnej w obszarze współczesnej sztuki i projektowania.