Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyjazdy w celu szkoleniowym

Zasady wyjazdów szkoleniowych
Lista uczelni (wyjazdy szkoleniowe mogą też odbywać się do innych publicznych lub prywatnych instytucji)

Pracownik powinien dostarczyć:

  1. Zgłoszenie szkoleniowe
  2. Invitation Letter z uczelni partnerskiej z wyszczególnieniem dat pobytu
  3. Training Agreement podpisane przez wszystkie trzy strony
  4. Kartę EKUZ
  5. Ubezpieczenie turystyczne na daty pobytu i podróży obejmujące co najmniej ubezpieczenie zdrowotne, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków np. Planeta Młodych Plus, Axa Assistance lub inne, może być też ubezpieczenie wykupione z biletem lotniczym.
  6. Numer konta w formacie IBAN, nazwę banku i kod SWIFT, adres
  7. Po odbyciu mobilności pracownik zobowiązany jest przedstawić Potwierdzenie pobytu we wskazanych datach
  8. Złożyć raport internetowy w systemie Erasmus+.

Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma potwierdzenie uznania mobilności