Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyjazdy w celu szkoleniowym

Zasady wyjazdów szkoleniowych 2019/20
Lista uczelni 2019-2020

Pracownik powinien dostarczyć:

  1. Zgłoszenie szkoleniowe 2019/20
  2. Invitation Letter z uczelni partnerskiej z wyszczególnieniem dat pobytu + Porozumienie o programie szkolenia 2019 podpisane przez wszystkie trzy strony.
  3. Kartę EKUZ, ubezpieczenie podróżnicze na daty pobytu i podróży, numer konta, adres.
  4. Po odbyciu mobilności pracownik zobowiązany jest przedstawić Potwierdzenie pobytu we wskazanych datach z wyszczególnieniem ilości godzin szkoleniowych oraz złożyć raport internetowy z systemu Erasmus+.

Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma potwierdzenie uznania mobilności