Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyjazdy na praktyki

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Zasady studenci
 2. Wniosek studenci 
 3. DZIENNIK PRAKTYK  
 4. SPRAWOZDANIE - STUDENT

Uwaga! zgłoszenie na praktyki absolwenckie należy złożyć przed obroną dyplomu, potrzebny do tego jest aktywny status studenta/ki:

 1. Zasady absolwenci
 2. Wniosek absolwenci
 3. DZIENNIK PRAKTYK
 4. SPRAWOZDANIE - ABSOLWENT

Sprawdź dotychczasowe miejsca praktyk naszych studentów

Zakwalifikowani/e student/ka powinni dostarczyć:

 1. Kartę EKUZ
 2. Ubezpieczenie turystyczne obejmujące koszty leczenia, odpowiedzialność cywilną i następstwo nieszczęśliwych wypadków na daty pobytu i podróży np. ISIC albo EURO26
 3. Numer konta w formacie IBAN, nazwę banku i kod SWIFT
 4. Uzupełnić test językowy przed mobilnością
 5. Training Agreement wzor

Koordynatorzy wydziałowi:

Graphic Arts  Mateusz Dąbrowski mateusz.dabrowski@asp.waw.pl
Painting Matylda Tracewska matylda.tracewska@asp.waw.pl
Sculpture Anna Siekerska anna.siekierska@asp.waw.pl
Design  Michał Stefanowski michal.stefanowski@asp.waw.pl
Fashion Design Aleksandra Jatczak-Repeć aleksandra.jatczak@asp.waw.pl 
Interior Design Anna Krzeminska anna.krzeminska@asp.waw.pl
Stage Design Jędrzej Skajster jedrzej.skajster@asp.waw.pl
Conservation Tytus Sawicki tytus.sawicki@asp.waw.pl
Media Art Ewa Bobrowska ewa.bobrowska@asp.waw.pl
Management of Visual Culture Jakub Dąbrowski jakub.dabrowski@asp.waw.pl