Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

SOUNDS LIKE HOME / BRZMI JAK DOM | Erasmus+ Students exhibiton

Opublikowano 14 kwietnia 2022

Home, in many ways, is not a location but a contouring of one’s history, both material and imagined. Home can be a reminder of what is or what is no longer; it is a concept that has the potential for fullness and solace or absence and dissonance, which is shaped by constellations of people, place, and time. And so perhaps what is most objective in this nebular construct is, in fact, the stories that we tell.

SOUNDS LIKE HOME presents the notion of “home” through the lens of absence, as it emerges from recorded words, tones, and resonances generated by both body and landscape. Imaginaries of objects, spaces, places or people are shared through each artists’ interpretation of this call: to tell the story of what is not present in the time and place of this exhibition.

SOUNDS LIKE HOME is the collective work of 25 students representing 16 different countries, studying in the Erasmus Program at the Academy of Fine Arts in Warsaw (ASP). This exhibition is a special project for Spokojna Gallery, which has been funded by the European Union.

SOUNDS LIKE HOME | 29.04.22 – 14.05.22
Curated by Katie Zazenski
Participating Artists: Leander Leutzendorff, Julia Bamber, Patrick Heegewald, Stamatia Galanis, Jennifer Zachlod, Jan Schulz, Lucie Hyšková, Rosa Heinemann, Konstantina Doukakarou, Vanda Burján, Marika Galluzzi, Nikolas Šilar, Gilly Biran, Romane (Romy) Manceau, Marcos Burgos, Anu Kadri Uustalu, Savvas Tsimouris, Maria Her, Marie Siewierski, Raluca Hogea, Katharina Michnik, Moritz Hartstang, Klára Dolníková, Yeti Yeti, Aksenia Avramova

In addition to the opening(29.04 18:00-21:00) and closing(14.05 18:00-23:00) events, the exhibition is on view by appointment. Please contact kathryn.zazenski@gmail.com to arrange your visit.

Galeria Spokojna
Wydział Sztuki Mediów
ul. Spokojna 15
Warszawa

https://www.facebook.com/events/558571205467551/558617395462932

SOUNDS LIKE HOME / BRZMI JAK DOM

Dom, w wielu aspektach, nie jest jedynie oznaczeniem miejsca, a raczej zakreślaniem własnej historii, tej materialnej i tej wyobrażonej. Dom może stać się znakiem, przypomnieniem tego, co jest i tego, czego już nie ma. Jest pojęciem, w którym zawarty jest potencjał pełni i ukojenia lub pustki i dysharmonii, kształtowany przez najróżniejsze konstelacje ludzi, miejsc i czasu. Być może najbardziej obiektywnym elementem tej mgławicowej konstrukcji znaczeń zawartych w słowie “dom” są opowiadane przez nas historie.

Wystawa BRZMI JAK DOM przedstawia pojęcie “domu” przefiltrowane przez soczewkę nieobecności, wyłaniające się niejako z nagrań słów, głosów, tonów i pogłosów, generowanych zarówno przez ciało, jak i krajobraz. Wyobrażenia przedmiotów, przestrzeni, miejsc i osób, ukazane w subiektywnym świetle interpretacji każdego z artystów dotyczą tego właśnie wyzwania, aby opowiedzieć historię tego, co nie jest obecne w czasie i przestrzeni tej wystawy.

BRZMI JAK DOM prezentuje wspólną pracę 25 studentów programu Erasmus+ na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, reprezentujących 16 różnych krajów, która powstała w ramach projektu specjalnego dla Galerii Spokojna, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

SOUNDS LIKE HOME / BRZMI JAK DOM | 29.04.22 – 14.05.22 
Kuratorka: Katie Zazenski
Artystki i artyści biorący udział w wystawie: Leander Leutzendorff, Julia Bamber, Patrick Heegewald, Stamatia Galanis, Jennifer Zachlod, Jan Schulz, Lucie Hyšková, Rosa Heinemann, Konstantina Doukakarou, Vanda Burján, Marika Galluzzi, Nikolas Šilar, Gilly Biran, Romane (Romy) Manceau, Marcos Burgos, Anu Kadri Uustalu, Savvas Tsimouris, Maria Her, Marie Siewierski, Raluca Hogea, Katharina Michnik, Moritz Hartstang, Klára Dolníková, Yeti Yeti, Aksenia Avramova

Oprócz wernisażu(29.04 18:00-21:00) i zamknięcia(14.05 18:00-23:00) wystawy można ją oglądać po wcześniejszym umówieniu się. Aby umówić się na wizytę, należy skontaktować się z kathryn.zazenski@gmail.com

Galeria Spokojna
Wydział Sztuki Mediów
ul. Spokojna 15