Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rekrutacja ERASMUS+ na rok akademicki 2022/23

Opublikowano 18 lutego 2022

Otwieramy rekrutację dla studentów
i pracowników.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wymianę studencką i pracowniczą w ramach programu Erasmus+.
Rekrutacja na studia rozpocznie się 14 marca i potrwa do 25 marca do godz. 12.00.

Studenci mogą
wyjechać na:

 • studia - minimum 3 miesiące, zgłoszenia odbywają się w systemie Akademus,
 • praktyki studenckie w wakacje lub absolwenckie po obronie dyplomu, UWAGA! zgłoszenie należy złożyć miesiąc przed obroną, czas trwania praktyk minimum 2 miesiące, nabór ciągły.
   

Pracowników zaś zachęcamy do wyjazdów:

 • dydaktycznych,
 • szkoleniowych,
 • każdy wyjazd pracowniczy to maksymalnie 5 dni pobytu i 2 dni na podróż,
 • zgłoszenia składane są w wersji papierowej, opatrzone zgodą przełożonego jednostki, w ramach limitu miejs

 W zakładce Outgoing dostępne są dokumenty dotyczące zasad i procesu rekrutacji, m.in.:

 1. Lista szkół partnerskich – obowiązuje na wyjazdy na studia i dydaktyczne, poza tym wyjazdy na praktyki studenckie oraz pracownicze wyjazdy szkoleniowe mogą odbywać się także do dowolnej instytucji spoza listy.
 2. Instrukcja do rekrutacji w systemie Akademus dla studentów.
 3. Formularze zgłoszeniowe do rekrutacji dla pracowników.
 4. Zasady ogólne i finansowe – ogólne informacje, stawki dofinansowania, m.in. osoby ze stypendium socjalnym lub z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymają dodatkową zapomogę na wyjazd.

Prosimy zapoznać się z ich treścią. Zainteresowanych studentów zapraszamy na spotkania informacyjne online lub offline, twarzą w twarz w maseczkach:

 • spotkanie offline 10 marca 13:00 Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 WZKW sala 1.01,
 • spotkania online 14 marca 13:00 i 16:00 (link zostanie rozesłany do wszystkich aktywnych studentów),

 a pracowników zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Erasmus+.

 

Komisja Europejska ogłasza zmiany w Programie Erasmus+. Od teraz można więcej.

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowego Programu Erasmus+ na lata 2021-2027, stajemy się bardziej cyfrowi, ekologiczni i mamy więcej możliwości wyjazdowych. Od zeszłego roku większość dokumentów podpisujemy cyfrowo, w przypadku wyboru naziemnych środków transportu udzielamy dodatkowego wsparcia finansowego, a co więcej, możemy swobodniej dofinansowywać wyjazdy studentów i pracowników także w kierunkach „pozaeuropejskich”, do Krajów Partnerskich Programu w ramach zawartych umów bilateralnych. W związku z czym zachęcamy między innymi do aplikowania na wymianę studencką do Izraela lub pracowniczą, także do Rosji, Gruzji i Ukrainy.