Akademia Sztuk Pi臋knych w Warszawie

馃嚨馃嚤馃嚜馃嚭 OCENA WP艁YWU PROGRAMU ERASMUS NA PODSTAWIE WYMIANY POMI臉DZY SZKO艁膭 ESAD W PORTO I ASP W WARSZAWIE聽

Opublikowano 17 kwietnia 2020

ENGLISH VERSION BELOW

WYJECHA膯 TAK DALEKO JAK TO MO呕LIWE 鈥 KLUCZ DO UMI臉DZYNARODOWIENIA KARIERY STUDENT脫W I ABSOLWENT脫W

Doradzaj膮c studentowi, dok膮d wyjecha膰 na wymian臋 w ramach program Erasmus, nale偶y pami臋ta膰 r贸wnie偶 o lokalizacji. Lokalizacja w tym przypadku to nie tylko po艂o偶enie geograficzne 鈥 to poj臋cie obejmuje r贸wnie偶 odmienno艣膰 kulturow膮, rynkow膮, r贸偶nice w nauczaniu, oraz wszystko to, co mo偶e stanowi膰 o wyj膮tkowo艣ci do艣wiadczenia zwi膮zanego z wyjazdem.聽

Na tym pomy艣le oparta by艂a rada jednego z profesor贸w ze szko艂y ESAD. Doradzi艂 swojemu studentowi, aby wybra艂 szko艂臋 w do艣膰 odleg艂ej lokalizacji. Student z zaciekawieniem przyj膮艂 t臋 propozycj臋. W ten spos贸b rozpocz臋艂o si臋 jego do艣wiadczenie mi臋dzynarodowe. Po semestralnej wymianie kolejnym krokiem by艂o odbycie praktyk w Polsce w studiu projektowym uznanego polskiego projektanta. Nast臋pnie podj膮艂 studia magisterskie na ASP w Warszawie na Wydziale Wzornictwa, po ich uko艅czeniu osiedli艂 si臋 w Holandii, gdzie z sukcesem obecnie prowadzi w艂asne studio projektowe. Ten przypadek jest modelow膮 histori膮, jak mo偶e potoczy膰 si臋 kariera mi臋dzynarodowa dzi臋ki programowi Erasmus, nie jest jednak ona jednak odosobnionym znanym nam przyk艂adem.聽

Przeprowadzono wywiady z wybranymi absolwentami z ostatnich dziesi臋ciu lat, a ich historie s膮 baz膮 do solidnej oceny kluczowych nast臋pstw wzi臋cia udzia艂u w programie Erasmus. Czasowe zamieszkanie w obcym kraju zapewne jest bardzo wzbogacaj膮cym do艣wiadczeniem, ale aby oceni膰 jego d艂ugoterminowe nast臋pstwa, nale偶y przyjrze膰 si臋 indywidualnym 艣cie偶kom kariery os贸b uczestnicz膮cych w wymianie.聽聽

Kolejne historie, tym razem polskich uczestnik贸w wymiany z ESAD w Porto, pokazuj膮 rozw贸j karier, kt贸ry na pewno jeszcze si臋 nie zako艅czy艂. Po uczestnictwie w wymianie, studenci zdecydowali si臋 na wyjazd na praktyki za granic膮, u praktykodawc贸w, kt贸rych sami pozyskali, przy wsparciu programu Erasmus+, a nast臋pnie wybrali studia drugiego stopnia r贸wnie偶 poza krajem ojczystym. Rozmowy przeprowadzone z absolwentami potwierdzi艂y tez臋, 偶e po rozpocz臋ciu do艣wiadczenia mi臋dzynarodowego podczas programu Erasmus w odleg艂ym kraju, w kt贸rym mieszka艅cy pos艂uguj膮 si臋 odmiennym j臋zykiem, gdzie istniej膮 inne uwarunkowania kulturowe wzbogaca si臋 ich umiej臋tno艣膰 do korzystania z okazji, kt贸re oferuj膮 rynki zagraniczne. Podstaw膮 tej umiej臋tno艣ci jest poczucie, 偶e lody w kontaktach mi臋dzyludzkich zosta艂y prze艂amane i 艂atwiej im dostrzec zupe艂nie nowe mo偶liwo艣ci. Solidna baza do takiej postawy to rozumienie odmiennej kultury oraz uczestnictwo we wsp贸lnych projektach ze studentami ze szko艂y partnerskiej. Wszyscy uczestnicy wywiadu podkre艣lili wa偶no艣膰 nast臋puj膮cych czynnik贸w wspomagaj膮cych budowanie kariery na poziomie mi臋dzynarodowym:

 • Swoboda w wyborze kurs贸w projektowych podczas wymiany, r贸wnie偶 spoza wybranej w kraju specjalno艣ci.聽
 • Do艣wiadczenie praktyczne 鈥 mo偶liwo艣膰 uczestnictwa w konkursach, razem z innymi studentami w grupach lub indywidualnie; udzia艂 w projektach realizowanych w kooperacji z lokalnym biznesem lub partnerami instytucjonalnymi.聽
 • Wzmocnienie wiary w siebie, kt贸ra jest kluczowa w wykonywaniu zawodu projektanta.聽
 • Przyjazne przyj臋cie przez szko艂臋 partnersk膮, kt贸re buduje ch臋膰 podejmowania wyzwa艅 za granic膮.聽

Polscy studenci, kt贸rzy wzi臋li udzia艂 w wymianie z ESAD, bardzo docenili ciep艂e przyj臋cie, mo偶liwo艣膰 przebywania w pi臋knym mie艣cie, nie zapominaj膮c oczywi艣cie o jako艣ci kszta艂cenia. Wysoko oceniaj膮 uczestnictwo w kursach projektowych, w szczeg贸lno艣ci grafiki projektowej.

Dla ASP w Warszawie mo偶liwo艣膰 przyjmowania student贸w w ramach wymiany Erasmus jest zawsze bardzo wzbogacaj膮cym wydarzeniem. Jako szko艂a partnerska zawsze staramy si臋, aby dla go艣ci wybranie naszej szko艂y by艂o do艣wiadczeniem korzystnym na r贸偶nych p艂aszczyznach. Wyst臋puje integracja student贸w polskich ze studentami z zagranicy. Studenci z ASP w Warszawie zawsze byli bardzo otwarci na przyj臋cie student贸w z innych szk贸艂 i oferowali pomoc sami z siebie, bez specjalnej zach臋ty. Jednak偶e po kilku latach zbierania do艣wiadcze艅 spo艂eczno艣膰 studencka wypracowa艂a nowy model przyj臋cia go艣ci. Na miejscu opr贸cz powitania i wprowadzenia do programu przez Koordynatora Wydzia艂u, studenci 鈥濫rasmusowi鈥 s膮 witani i oprowadzani po uczelni przez przedstawiciela student贸w, kt贸ry te偶 jest potem ich osob膮 kontaktow膮 i pomoc膮 w rozwi膮zywaniu r贸偶nych spraw. Ten model staje si臋 ju偶 tradycj膮 wydzia艂ow膮.

Wyj膮tkowe historie, mi臋dzy innymi takie jak dw贸ch student贸w z ESAD z Portugalii, kt贸rzy postanowili wybra膰 nasz膮 szko艂臋 do kontynuowania edukacji na poziomie studi贸w magisterskich rozpocz臋艂y bardzo wa偶n膮 dyskusj臋 na Wydziale Wzornictwa. Czy Wydzia艂 powinien szerzej otworzy膰 si臋 na kandydat贸w zagranicznych poprzez regularn膮 ofert臋 studi贸w w j臋zyku angielskim? Dyskusja trwa i jest istotnym elementem budowania strategii na kolejne lata. Kierunek rozwoju pokaza艂 te偶 Ranking Red Dot Design z 2013 roku, kt贸ry uplasowa艂 ASP w Warszawie na trzynastym miejscu w艣r贸d szk贸艂 europejskich oraz obu Ameryk i tym samym potwierdzi艂, 偶e praca dydaktyczna Wydzia艂u ma konkretny wymiar mi臋dzynarodowy. Jeste艣my na dobrej drodze, aby wzmacnia膰 umi臋dzynarodowienia na wielu poziomach! Dlatego te偶 z dum膮 cytujemy jednego z naszych portugalskich absolwent贸w: 鈥溾ydzia艂 Wzornictwa ASP w Warszawie jest prawdopodobnie jednym z ukrytych sekret贸w jako艣ci designu w Europie鈥︹.聽

Wsp贸艂praca Wydzia艂u Wzornictwa ASP w Warszawie z ESAD w Porto w liczbach (maj 2018):

 • Rok 2004 鈥 pocz膮tek wsp贸艂pracy w ramach programu Socrates Erasmus
 • 11 student贸w z ESAD odwiedzi艂o Wydzia艂 Wzornictwa w ASP w Warszawie
 • 23 student贸w z Wydzia艂u Wzornictwa w ASP w Warszawie wyjecha艂o na wymian臋 do ESAD w Porto
 • Koordynatorzy Erasmus odbyli wizyty w szko艂ach partnerskich聽
 • Dw贸ch pracownik贸w dziekanatu odwiedzi艂o szko艂臋 w Porto

THE IMPACT OF THE ERASMUS PROGRAMME BASED ON A COOPERATION BETWEEN ESAD, PORTO AND ASP (Academy of Fine Arts), WARSAW

AS FAR AS POSSIBLE 鈥 A KEY TO INTERNATIONALIZATION OF STUDENTS鈥 CAREERS

If you are to advise your student were to go for Erasmus exchange, one of the key could be a location. Location here doesn鈥檛 mean only a geographical parameter, it embarks the concept of a different culture, distinct markets, another teaching methods and basically everything, that makes that experience special.聽

Therefore, when some years ago one of the students of ESAD was advised by his professor on the remote location, the idea appealed to him and his international experience started. After the Erasmus exchange, he stayed in Poland and worked at a design studio of one of the acknowledged Polish designers. Later he decided to do his master degree at ASP, finally he settled in Holland, where he leads his own design studio. This example is a model story for an internationalization of a personal career, but it is not the only one.聽

The interviews with different graduates from last ten years聽 and their stories gave a solid glimpse on that what is really crucial in Erasmus exchange. The temporary residence in foreign country is a very beneficiary experience, but in a long term it is the development of an individual鈥檚 career that really shows the importance of the participation in the programme.

Another stories of Polish individuals who visited Porto for exchange did not end their international path yet. The students sought internship abroad successfully, also with Erasmus+ support and then chose to study abroad. The interviews with graduates confirmed, that after starting the experience abroad during Erasmus exchange in a remote country, with a completely different language and culture enables young people to look for the opportunities abroad, because they feel that they broke the ice there. The understanding of a culture, participation in the projects with other foreign students builds a solid foundation for further steps abroad. All interviewed people stress the importance of the key factors, which helped them to develop a professional career on international level:聽

 • Freedom to choose design courses during Erasmus exchange, also from other specializations
 • Hands-on experience 鈥 possibility to participate in local competition for students realized in group or individually; projects in cooperation with local business or institutional partners
 • Enforcement of self-confidence, so important for a designer
 • Hospitality of receiving institution, that encourages later actions abroad

Polish students studying in ESAD Porto appreciate being in friendly country, beautiful town, but also high quality educational institution. They benefit of participating in the professional design course (especially graphic design).

For ASP 鈥 Academy of Fine Arts in Warsaw 鈥 receiving Erasmus students is always a great experience in many ways. One of them is the integration of Polish students with those who come to visit. We are doing our best to make that experience more and more beneficiary. The students were always very open and helped willingly without any encouragement. However after some years of observing the newcomers they got the idea that it would be nice if apart from the Erasmus Coordinators they would do the welcome introduction to the Faculty and assign a contact person among students to help during first days of stay. Now it becomes a tradition.

The exceptional story of two former ESAD students (accompanied by some others) who initially spent one Semester at the Erasmus exchange programme and then studied in ASP on a master degree individual course initiated discussion at the Faculty of Design. Should we open our doors for more foreign students and get the accreditation to teach in English? It is one of the questions that is very actual at the moment and the Faculty authorities are verifying the possibilities of opening the regular course in English. At first when we saw that our Academy was nominated on 13th place in Red Dot Design Ranking among schools from Europe and Americas we were very pleased and that confirmed the good job that is done here. Therefore when one of the former Portuguese students stated that 鈥溾he ASP was probably one of the best hidden secrets of design quality in Europe鈥︹ we felt proud and on the right road to enforcing the internationalization.聽

Cooperation of ESAD with ASP in numbers (May 2018):

 • Year 2004 鈥 beginning of the cooperation in the frame of Erasmus programme
 • 11 students from ESAD at Design Faculty in ASP Warsaw
 • 23 students from Design Faculty, ASP Warsaw at ESAD聽
 • Erasmus Coordinators visiting their counterparty聽
 • Two administration staff from Warsaw visiting ESAD