Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zawieszenie zajęć a rekrutacja Erasmus+

Opublikowano 11 marca 2020

Drodzy Studenci,
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, którego celem jest zapobieganie
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, rekrutacja na semestry zimowy i letni roku
ak. 2020/2021 w ramach programu Erasmus+ odbędzie się online w systemie
Akademus. Wniosek złożycie Państwo w systemie we wcześniej ustalonych datach,
czyli od 17 marca do 26 marca. Dopiero po wznowieniu zajęć dydaktycznych należy
złożyć podpisany wydruk wniosku w Biurze Erasmus +.
Spotkanie informacyjne w dniu 17 marca nie odbędzie się – jednakże
przeprowadzimy je jak tylko będzie taka możliwość, prawdopodobnie w formie dnia
konsultacyjnego w późniejszym terminie.
Instrukcja do składania wniosku zostanie udostępniona w poniedziałek 16 marca.
Koordynatorzy wydziałowi mogą również udzielić Państwu informacji na temat szkół
partnerskich, kontakty mailowe znajdują się na
https://erasmus.asp.waw.pl/koordynatorzy/
Na wszystkie pytanie odpowiemy mailowo lub telefonicznie w godzinach od 12:00 do
16:00.
Paula Gowin 601 36 08 22; erasmus.outgoing@asp.waw.pl
Agnieszka Kołodziej 604 33 77 88; erasmus@asp.waw.pl