Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rekrutacja 2020/2021 w ramach programu Erasmus+

Opublikowano 13 lutego 2020

Spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji na wyjazdy na studia  odbędzie się w marcu 2020.

W marcu podamy też aktualną listę uczelni partnerskich oraz zasady naboru wniosków.

Rekrutacja na praktyki studenckie i absolwenckie jest procesem ciągłym i trwa cały rok. Przypominamy, że dyplomanci muszą złożyć wniosek najpóźniej 1 miesiąc przed obroną.

Ramowy harmonogram rekrutacji 2020/2021 (studia):

Ogłoszenie zasad naboru 2019/2020 marzec 2020 ⇒ Nabór wniosków na semestr zimowy lub letni marzec 2020 ⇒ Rozpatrzenie wniosków przez komisję uczelnianą marzec 2020 ⇒ Wysłanie nominacji do uczelni partnerskiej na semestr letni zgodnie z harmonogramem uczelni partnerskiej  ⇒ Rozpatrzenie (pozytywne lub negatywne) przez uczelnię partnerską – dla wniosków o semestr zimowy ok. czerwca/lipca 2020, dla wniosków o semestr letni ok. listopada/grudnia 2020

W biurze Erasmus zawsze udzielimy odpowiedzi na Wasze pytania – zapraszamy na poziom -1 w budynku przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

ZESPÓŁ ERASMUS+